Rádio Slovensko 30.01.2014

Tretí ročník súťaže E-žena roka 2013

Ženy sa často aj popri materskej či rodičovskej dovolenke túžia realizovať.

Často aj prídu na niečo výnimočné, iné, čo často ani nesúvisí s ich minulým povolaním. Najjednoduchšie a najdostupnejšie je začať podnikať z domu – prostredníctvom internetu. Pre ženy, ktoré sa pustili do vlastného biznisu, je určený už tretí ročník súťaže E-žena roka 2013 a ocenené boli nielen mamičky, ale aj dievčatá, ktoré zväčša odišli zo stáleho dobrého zamestnaneckého miesta a začali sa živiť vlastnými nápadmi. Redaktorka Martina Karmanová sa o výsledkoch súťaže E-žena roka, do ktorej sa zapojila takmer štyridsiatka žien, rozprávala s jednou z organizátoriek – Gabrielou Revickou.

Stiahnuť zvukový záznam

Odkaz

RTVS: Tretí ročník súťaže E-žena roka 2013